×
Pulsuz

Müxtəlif növ torpaqlarda, o cümlədən kənd təsərrüfatı işlərinin kompleksini yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. orta və ağır, müxtəlif torpaq-iqlim zonalarında, habelə 10 dərəcəyə qədər sıldırımlı düzənliklərdə və yamaclarda meliorasiya, meşə təsərrüfatı və digər işlər.

Kateqoriya: Aqromaş